Hướng dẫn

Hệ thống huy chương

25-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

I. NPC liên quan.

  • Mua [Huy Chương] tại NPC CỬA HÀNG ở Thành Chính. Giá 5 KNB.
  • Tiến hành nâng cấp tại NPC NÂNG CẤP ở Thành Chính

II. Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần huy chương cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Mỗi cấp huy chương tăng 20 cấp thuột tính
Huy Chương

Mảnh Huy Chương

Tỷ lệ thành công % Đồng Thường (Vạn)
Cấp 1 Nhận code FACEBOOK
Cấp 2 1000 90 20
Cấp 3 2000 80 20
Cấp 4 2000 70 20
Cấp 5 5000 60 20
Cấp 6 5000 50 20
Cấp 7 10000 40 20
Cấp 8 15000 30 20
Cấp 9 30000 20 20
Cấp 10 40000 10 20

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại huy chương không bị giảm cấp
  • Mảnh huy chương có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp