Tin tức

Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

24-06-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian Hoạt Động Link hướng dẫn
00h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
00h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html

01h00

Tống Kim Long Trụ https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
08h00 BOSS Song Đao Tuyết Vương https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
08h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Tô Bảo Thiên Ngọc https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
09h55 Hoạt Động Quả Hoàng Kim https://www.tankiemthe.com/hoat-dong-qua-hoang-kim-post30.html

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Tây Môn Ma Nữ https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ https://www.tankiemthe.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html

11h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Phong Ấn Lôi Kim https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
12h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân  https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html

13h00

Tống Kim Long Trụ https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thiên Trấn Bạch Ma https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html

15h00

Tống Kim Long Trụ https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Vương Tử Đại Kim Hoàn https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html

17h00

Tống Kim Long Trụ https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
17h55 Hoạt Động Quả Hoàng Kim https://www.tankiemthe.com/hoat-dong-qua-hoang-kim-post30.html

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Uống rượu luận thiên hạ https://www.tankiemthe.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
BOSS Bách Nữ Tây Độc https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
19h00 Tống Kim Long Trụ https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html

20h00

BOSS Thiên Long - Đại Ác Ma https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h50 từ thứ 2 đến thứ 6) https://www.tankiemthe.com/thi-dau-loan-chien-post20.html
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00 vào thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần) https://www.tankiemthe.com/hoat-dong-tranh-doat-lanh-tho-post43.html
21h00 Tống Kim Long Trụ https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thác Bạt Hoằng Cơ https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ https://www.tankiemthe.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://www.tankiemthe.com/he-thong-boss-post18.html

23h00

Tống Kim Long Trụ https://www.tankiemthe.com/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://www.tankiemthe.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

 

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt động Link hướng dẫn

Sự Kiện Tết 2022

https://tankiemthe.net/su-kien-tet-2022-post767.html

[EVENT] Đoán Hình 9h30 thứ 3 hàng tuần

https://www.facebook.com/hotro.tankiemthe

Vận Tiêu https://tankiemthe.com/he-thong-van-tieu-post46.html

Hoạt Động Quân Doanh

http://tankiemthe.com/hoat-dong-quan-doanh-post446.html

Tiêu Dao Cốc

https://www.tankiemthe.com/tieu-dao-coc-post32.html

Bách Bảo Rương

https://www.tankiemthe.com/bach-bao-ruong-cuoc-knb-nhan-knb-trang-bi-dong-hanh-post27.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

https://www.tankiemthe.com/nhiem-vu-truy-na-post26.html

Sự kiện [Trồng Cây]

https://www.tankiemthe.com/su-kien-[trong-cay]-post23.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

https://www.tankiemthe.com/nhiem-vu-thuong-hoi-post21.html

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp