Sự kiện

Sự kiện ĐUA TOP Máy chủ - CUNG THẾ

26-12-2021Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. Nội  Dung

 • THỜI GIAN ĐUA TOP
 • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
 • Mục Tiêu Đua Top: 

1. Vinh Dự Võ Lâm

 • Thời gian kết thúc: 3h Sáng - 10/01/2022
 • Số Lượng Giải: 10 Giải
TOP 1 1 Giải
TOP 2 1 Giải
TOP 3 1 Giải
TOP 4 - 10 7 Giải

 

2. Vinh Dự Tài Phú

 • Thời gian kết thúc: 3h Sáng - 10/01/2022
 • Số Lượng Giải: 10 Giải
TOP 1 1 Giải
TOP 2 1 Giải
TOP 3 1 Giải
TOP 4 - 10 7 Giải

 

3. Trùng Sinh

 • Thời gian kết thúc: 10h Sáng - 10/01/2022
 • Số Lượng Giải: 4 Giải
TOP 1 1 Giải
TOP 2 1 Giải
TOP 3 1 Giải
TOP 4 1 Giải

 

II. Phần Thưởng

XẾP HẠNG PHẦN THƯỞNG
TOP 1

Rương Thần Sa (4 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành 6
5000v Đồng Thường
20000 Điểm Chân Khí
200000 Mảnh Ghép Ấn
200000 Tinh Thạch Đồng Hành
5000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 2

Rương Thần Sa (3 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 6
2500v Đồng Thường
15000 Điểm Chân Khí
100000 Mảnh Ghép Ấn
100000 Tinh Thạch Đồng Hành
3000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 3

Rơng Thần Sa (2 Dòng)
1 Rương Trang Bị Đồng Hành cấp 5
1500v Đồng Thường
10000 Điểm Chân Khí
50000 Mảnh Ghép Ấn
50000 Tinh Thạch Đồng Hành
2000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

TOP 4 - 10

Rương Thần Sa (0 Dòng)
700v Đồng Thường
5000 Điểm Chân Khí
20000 Ghép Ấn
20000 Tinh Thạch Đồng Hành
1000 Đá Trấn hồn thạch (Tùy chọn hệ phái)

 

Lưu Ý:

 • Quả top sẽ được phát tự động vào nhân vật vào 10h ngày hôm sau khi kết thúc đua top.
 • Nhận quà TOP tại NPC Hỗ Trợ >> Đồng + Giftcode >> Giftcode
 • Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị, tách đập trang bị.
 • Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim
 • Trùng Sinh: <Xem chi tiết>

 

__________________________________
Trân trọng
Tân Kiếm Thế
tankiemthe.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp